Rose Oil

GÜL YAĞI

Gül (Rosa damascena) çiçekleri şafak sökerken, sabah çiyi üzerindeyken toplanarak,
fermente olmasını önleyecek koşullar altında fabrikamıza getirilir. Burada taze çiçekler
damıtılmak üzere kazanlara boşaltılır. Kazanın ısıtılıp suyu buharlaşırken bünyesine aldığı, gül çiçeklerindeki kokulu bileşenler yoğuşturucuya taşınır. Kokulu bileşenleri içeren su buharı yoğuşturucuda tekrar sıvılaşarak, ayırıcıya gelir. Özgül ağırlığı daha düşük olan gülyağı üste çıkar.Buna ilk yağ denir. Altta kalan yağlı su benzer damıtma işlemine tabi tutulmak üzere kohobasyon kazanına gönderilerek, ikinci yağ elde edilir.
GÜL YAĞI ilk ve ikinci yağların karışımıdır.