"1958’den BERİ"

Erçetin Gülyağı hakkında


Ekrem Erçetin, tek ünitelik gülyağı fabrikasını 1958 yılında kurdu.
Kuruluşun ilk yıllarında sadece bir kaç kiloluk gülyağı elde edilirken, 1974 yılında bu rakam 200 kg’a ulaştı ve Erçetin Avrupa, A.B.D ve Orta Doğu’nun önemli tedarikçilerinden biri haline geldi.
Erçetin Gülyağı A.Ş. 1983’de kuruldu. Isparta’nın ilk gül konkreti ve gül absolüt üretimi de 1985’teki yeniden yatırım sürecinde başladı.
Kalite yönetimi, kalitenin geliştirilmesi ve Ar&Ge çalışmaları planlandı ve 1987 yılında hayata geçirildi. Gas kromatografisi analizleri gibi bilimsel yöntemler ve yüksek teknoloji de böylece prosese dahil oldu.
Ekrem Erçetin Isparta, 1964
EKREM & NURİ ERÇETİN - 1964

Erçetin’in ilk kazanı önünde bir öğleden sonra..

Erçetin Gülyağı IFF işbirliği

2007’de kurulan müstesna bir ortaklık

"2007... GELECEK İÇİN YENİ BİR ADIM"

IFF (International Flavors & Fragrances) ve Erçetin Gülyağı A.Ş. ortaklığı 2007’de kuruldu ve ilk yağını 2008’de çıkardı. O günden bu yana Erçetin, IFF’in seçkin bir ortağıdır.
Bu ortaklık, yürütülebilir daha iyi kalite ve daha yüksek ürün elde etmek için her alanda araştırma ve geliştirmelerini yürütüyor.
Tamamlanan araştırmalar, daha iyi kalite yağ elde etmek için genetik değerlendirme ve gülün metabolizmasını daha iyi anlama gibi safhaları da içeriyor.
Yeni gül tarlalarında kontratlı çiftçiler ile doğa dostu tarım sistemi ise bu ortaklığın diğer bir yenilikçi adımıdır.

Hem geleneksel
hem çağdaş


Erçetin, gülü geleneksel bir proses olan buharla damıtarak ve solvent ekstraksiyonu (ki bu daha sonra gül absolüte dönüşür) ile işler.
Erçetin’in gül işleme kapasitesi günde 200 tondur.
Erçetin Gülyağı Isparta Türkiye